Wreekers: ‘Geen Belasting over DSB-spaartegoed’

Wreekers: ‘Geen Belasting over DSB-spaartegoed’

Belastingplichtigen mogen bij hun belastingaangifte over 2010 bepaalde vorderingen op DSB op nihil stellen. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over spaargeld dat zij nog tegoed hebben van DSB.

Bezittingen en schulden worden in aanmerking genomen voor de waarde in het economische verkeer. Voor de bepaling van die waarde is het belangrijk om te weten of de deposito- of rekeninghouder (een deel van) zijn geld zal krijgen, op welk moment hij een eventuele uitkering zal krijgen en hoe groot die uitkering zal zijn.

Omdat de curatoren voorzien dat de kans op een uitkering gering is, heeft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën besloten dat de bij DSB aangehouden achtergestelde deposito’s zowel op 1 januari 2010 als op 31 december 2010 op nihil worden gesteld. Dit geldt ook voor andere vorderingen uit (spaar)rekeningen bij DSB.

Belasting