ZZP-nieuws: Boete voor ZZP’er bij verzuim indienen aangifte IB/VpB (per 1-1-2011)

ZZP-nieuws: Boete voor ZZP’er bij verzuim indienen aangifte IB/VpB (per 1-1-2011)

Sinds 1 januari 2011 kunt u een verzuimboete krijgen als u uw aanslagbelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaalt, weet Boekhouder ZZP.

De nieuwe regeling geldt voor iedereen. Belastingplichtigen die in 2010 hebben verzuimd bij de betaling van hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, ontvangen mogelijk een waarschuwingsbrief. De verzuimboete staat los van eventuele kosten die de Belastingdienst in rekening kan brengen als gevolg van getroffen maatregelen de belastingschuld te innen. De hoogte van de verzuimboete is gebaseerd op het bedrag dat u had moeten betalen en kan oplopen tot 4.920 euro per verzuim. Deze maatregel is ingegaan per 1 januari 2011.

ZZP-nieuws: Boete voor ZZP’er bij verzuim indienen aangifte IB/VpB (per 1-1-2011)