ZZP-tip: achterwaartse verliesverrekening ook in 2011

ZZP-tip: achterwaartse verliesverrekening ook in 2011

Goed nieuws voor de ZZP’er. De liquiditeitspositie van het bedrijfsleven krijgt een flinke impuls door een drietal maatregelen: Verlenging verruiming achterwaartse verliesverrekening: De tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt met een jaar verlengd., weet Boekhouder ZZP Deze maatregel gold al in 2009 en 2010, en gaat dus ook gelden voor het jaar 2011.

ZZP-tip: achterwaartse verliesverrekening ook in 2011

De verruiming houdt in dat een onderneming de mogelijkheid krijgt om verliezen drie jaar terug te wentelen in plaats van één jaar. In ruil hiervoor wordt de voorwaartse verliesverrekening van negen jaar ingekort tot zes jaar. Voor de extra verrekeningsjaren geldt een plafond van maximaal 10 miljoen euro per jaar.