ZZP-tip: Heb je rentenadeel v/d fiscus? Belasting doet nabetaling

ZZP-tip: Heb je rentenadeel v/d fiscus? Belasting doet nabetaling

Een groep belastingplichtigen van wie de voorlopige aanslag is verminderd, krijgt van de Belastingdienst een nabetaling van heffingsrente. Dit is het gevolg van een arrest van de Hoge Raad. Voor de vennootschapsbelasting start de actie in december 2011. De vergoeding voor de inkomstenbelasting gaat later van start,

ZZP-tip: Heb je rentenadeel v/d fiscus? Belasting doet nabetaling

Inmiddels heeft de Hoge Raad in meerdere arresten aangegeven dat belastingplichtigen een rentenadeel hebben als de Belastingdienst een te hoge voorlopige aanslag vermindert, terwijl ook een negatieve voorlopige aanslag kon worden opgelegd. Dit rentenadeel wordt nu door de Belastingdienst vergoed.

De Belastingdienst vergoedt alsnog heffingsrente op al verleende verminderingen van voorlopige aanslagen over belastingjaren waarvan op 30 september 2011 de definitieve aanslag niet onherroepelijk vaststond. De situatie kan zich voordoen bij de vennootschapsbelasting over 2005 tot en met 2009 en de inkomstenbelasting over de jaren 2006 tot en met 2009. Dit geldt ook voor bezwaar of beroep tegen deze heffingsrente waarop nog niet is beslist.

De Belastingdienst vergoedt automatisch de heffingsrente. Men hoeft hiervoor geen verzoek in te dienen. De vergoeding heeft maximaal betrekking op de tweede helft van het betreffende belastingjaar. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar derhalve over de periode van 1 juli tot en met 31 december.

De periode kan korter zijn als de voorlopige aanslag na 1 juli is opgelegd, of voor 31 december is verminderd. Bron: Belastingdienst