ZZP-tip: Stop je als ZZP’er? Schrijf je voor 8 jan. uit bij KvK

ZZP-tip: Stop je als ZZP’er? Schrijf je voor 8 jan. uit bij KvK

De ZZP’er die zijn bedrijf binnenkort beëindigt, doet er verstandig aan dit vóór 8 januari 2011 kenbaar te maken aan de Kamer van Koophandel, weet Boekhouder ZZP. De datum van opheffing moet op of vóór 1 januari 2011 liggen.

Ieder bedrijf dat begin 2011 nog staat ingeschreven ontvangt een factuur voor de bijdrage aan de KvK voor 2011. Ondernemingen die in de loop van een jaar worden uitgeschreven, hebben wel recht op restitutie van een deel van de betaalde bijdrage voor de kwartalen dat ze niet meer ingeschreven staan. De datum van opheffing moet op of vóór 1 januari 2011 moet liggen.

ZZP-tip: Stop je als ZZP'er? Schrijf je voor 8 jan. uit bij KvK

Uitschrijven

Voor het uitschrijven van een eenmanszaak heeft u formulier 14 (pdf) nodig.