ZZP-tip: u kunt voorlopige aanslag 2012 al aanvragen

ZZP-tip: u kunt voorlopige aanslag 2012 al aanvragen

U kunt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen of inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet krijgen. Een voorlopige aanslag is een bericht van ons waarin staat hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgt. Dit bedrag is gebaseerd op een voorlopige berekening. Later volgt altijd een definitieve berekening.

Voorlopige aanslag over dit jaar of volgend jaar

Verwacht u dat u belasting terugkrijgt? Bijvoorbeeld omdat u hypotheekrente mag aftrekken. Of omdat u giften hebt gedaan. Dan kunt u maandelijks een bedrag krijgen via een voorlopige aanslag.

ZZP-tip: u kunt voorlopige aanslag 2012 al aanvragen

Of verwacht u dat u belasting moet betalen? Bijvoorbeeld omdat u inkomsten hebt waarover geen belasting wordt ingehouden. Dan moet u maandelijks een bedrag betalen via een voorlopige aanslag. Dit voorkomt dat u na afloop van het jaar de belasting in 1 keer moet betalen. U moet dan ook heffingsrente betalen.

Voorlopige aanslag na afloop van het jaar

U kunt een voorlopige aanslag krijgen voor een jaar dat voorbij is. U krijgt die voorlopige aanslag meestal omdat u uw aangifte al hebt ingediend maar wij u nog geen definitieve aanslag kunnen sturen. Bijvoorbeeld omdat wij uw aangifte nog moeten beoordelen. Deze voorlopige aanslag krijgt u in 1 keer uitbetaald, of moet u in 1 keer betalen.

Programma Voorlopige aanslag

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen met het ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’. U kunt dit programma downloaden.

Toelichtingen

De belastingwetgeving verandert ieder jaar, bijvoorbeeld omdat bedragen en tarieven worden aangepast. Wilt u hierover meer weten? U kunt verschillende toelichtingen downloaden.

Snel naar:

een voorlopige aanslag over dit jaar
een voorlopige aanslag over volgend jaar
een voorlopige aanslag over eerdere jaren