ZZP-tip: uitleg over privé-gebruik auto in 2011

ZZP-tip: uitleg over privé-gebruik auto in 2011

Het Ministerie van Financiën heeft in een besluit aangegeven hoe moet worden omgegaan met de btw-correctie over het privégebruik auto in het jaar 2011.

Zo mag de btw-correctie vanaf 1 juli 2011 over het privégebruik auto onder voorwaarden tegen een vast percentage van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) naar tijdsgelang plaatsvinden. Het gaat dan om auto’s die mede voor privégebruik aan werknemers of ondernemers ter beschikking zijn gesteld. Voorwaarde is dat uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en welke kosten daaraan zijn toe te rekenen. Als van de goedkeuring gebruik wordt gemaakt betekent dit dat de ondernemer alle btw op gemaakte autokosten in aftrek brengt. Ook moet de ondernemer een keer per jaar (in het laatste belastingtijdvak van het kalenderjaar) btw aangeven voor het privégebruik auto.

Dit percentage wordt naar tijdsgelang berekend. De goedkeuring geldt alleen voor tijdvakken waarvoor de btw nog niet onherroepelijk vaststaat. Voor de situatie tot 1 juli 2011 geldt de volgende goedkeuring. In de periode 1 januari 2008 tot 1 juli 2011 kan 27% van de werkelijk gemaakte en geadministreerde autokosten waarop btw drukt, worden aangemerkt als toerekenbaar aan privé gereden kilometers als deze auto’s zakelijk en privé worden gebruikt. Voorwaarde voor de goedkeuring is dat als deze niet kan worden toegepast over het jaar van aanschaf, de aanschafprijs (exclusief btw) voor 1/5 deel jaarlijks wordt opgeteld bij de autokosten zolang na het jaar van aanschaf nog geen vier jaren zijn verstreken en zolang de correctie op grond van het BUA plaatsvindt.

Ook hier geldt dat de btw nog niet onherroepelijk mag vaststaan.

ZZP-tip: uitleg over privé-gebruik auto in 2011