Boekhouder ZZP

ZZP’er krijgt in september brief of VAR automatisch wordt verlengd

De belastingdienst maakt het graag makkelijker voor de ZZP’er. In het geval van de VAR krijgt u uiterlijk half september bericht of deze automatisch wordt verlengd, weet Boekhouder ZZP.

U krijgt automatisch een VAR als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

U hebt de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd.
U hebt telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd.
U hebt het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd.
U hebt telkens eenzelfde VAR van de belastingdienst gekregen en deze is niet tussentijds herzien.

Indien u automatisch een VAR heeft gekregen maar de omstandigheden of werkzaamheden zijn veranderd? Vraag dan een nieuwe VAR aan die op deze nieuwe situatie van toepassing is.