Boekhouder ZZP

ZZP’er krijgt in september brief of VAR automatisch wordt verlengd

ZZP’er krijgt in september brief of VAR automatisch wordt verlengd

De belastingdienst maakt het graag makkelijker voor de ZZP’er. In het geval van de VAR krijgt u uiterlijk half september bericht of deze automatisch wordt verlengd, weet Boekhouder ZZP.

U krijgt automatisch een VAR als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

U hebt de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd.
U hebt telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd.
U hebt het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd.
U hebt telkens eenzelfde VAR van de belastingdienst gekregen en deze is niet tussentijds herzien.

Indien u automatisch een VAR heeft gekregen maar de omstandigheden of werkzaamheden zijn veranderd? Vraag dan een nieuwe VAR aan die op deze nieuwe situatie van toepassing is.

ZZP’er krijgt in september brief of VAR automatisch wordt verlengd